Rust en warmte

Voor jezelf en de mensen dicht bij je.

Ritueelbegeleiding

Begeleiding bij het vorm, inhoud en betekenis geven van een persoonlijk afscheid.
Inspiratie bij het kiezen van tekst, beeld en muziek.
Steun wanneer je zelf iets wilt vertellen of bijdragen aan het afscheid.
Troost in de vorm van een mooie overweging, herkenbare beelden en gebaren die je raken.
Lees meer over ritueelbegeleiding bij afscheid…..

Begeleiding in de laatste fase van het leven

Bij het vooraf vorm- en inhoud geven en beschrijven van wensen betreffende uw eigen afscheidsdienst.
Met je in gesprek gaan over de zin en betekenis van je leven en proberen tot de kern daarvan te komen. Mochten we al komen tot een symbool en een thema, dan kan dat een houvast zijn in die laatste levensfase. Het kan ook inspiratie zijn om herinneringen te zaaien en iets tastbaars na te laten aan je naasten.

Rouwbegeleiding

Nazorg na het afscheid van een dierbare of een doorverwijzing naar een professional.

Levenseinde ritueel

Bij een verwachte dood kracht vragen voor de laatste levensfase.
Bewust afscheid nemen van jouw kring van mensen en de verbondenheid met hen ervaren.
Middels een ritueel het moment van naderend afscheid markeren, waardoor overeenstemming ontstaat.

Interactieve lezing

Over ritueelbegeleiding, symbolen en rituelen op de levensweg.

Muziek

Zelf zing ik in een koor. Voor live muziek bied ik een netwerk.