Gesprek

Zo snel mogelijk na het overlijden kom ik bij jullie voor een uitvoerig gesprek. Ik hoor graag van jullie wie de overledene was, wat hem of haar kenmerkte en welke betekenis hij of zij had voor de naasten en de omgeving.

Symbolen en rituelen

In dit gesprek vormen we een beeld en een thema dat gedachten, gevoelens en ideeën symboliseert. Dit symbool vormt het uitgangspunt voor de teksten, muziek, beeld en betekenisvolle handelingen, ofwel rituelen. Met deze rode draad ontstaat een harmonische opbouw en een eenheid in de afscheidsdienst.

beeld-karin-kuijpers

Daarna bespreken we wat de eigen inbreng is en wat je graag uit handen geeft. Van het zoeken van een gedicht, het schrijven van een overweging tot het maken van een gedachtenisprentje.

Betekenis

Ook wordt er in de viering betekenis gegeven aan de overledene over de grens van de dood heen. Dan wordt het naast een herinnering, ook een houvast voor de toekomst, naar een leven zonder je dierbare. Als ritueelbegeleider begeleid ik je bij de eerste stap over de drempel “naar een leven zonder..”