Mijn visie

Ieder mens is bijzonder en verdient een uniek afscheid. Ieder leidt zijn leven op zijn manier, met voorspoed en tegenslag. Tot het moment daar is, vroeg of laat, dat het leven in deze vorm ophoudt.

Ik geloof dat ieder mens zijn of haar leven leidt naar beste eer, geweten en kunnen. Daarom verdient ieder mens ook een waardig, persoonlijk afscheid.
Met rust, zorg en aandacht vormgegeven. Met aandacht en respect voor zowel de overledene als de nabestaanden.

Goed afscheid nemen is belangrijk voor degenen die achterblijven. Dat doe je niet van van de ene op de andere dag. Daar leef je naar toe. Stap voor stap, dag voor dag. Ik begeleid u met liefde bij de eerste stap over de drempel naar een leven zonder……
Een herinneringsboek na afloop is een houvast bij het verder gaan. En ik hoop dat u achteraf zegt: ‘het klopte en het was goed zo’.

Mijn logo

lemniscaat_1Voor mijn bedrijf heb ik als symbool gekozen voor de lemniscaat. Het staat voor: oneindigheid, voor eeuwige beweging, er is geen begin en geen einde. Het symboliseert het  zoeken naar evenwicht, om tegenstellingen te transformeren tot samenstellingen. Tegenstellingen als licht en donker, vreugde en verdriet, vasthouden en loslaten, doen en laten. Het één bestaat niet zonder het ander.
Zo is verdriet dat je voelt na een overlijden de prijs voor de vreugde die je samen deelde.
Je moet degene die je het liefst vast wilt houden, loslaten.
Het is steeds weer de kunst om de juiste verhouding tot beide uitersten te vinden. Het zoeken naar die balans is voor iedere mens een uniek proces.

lemniscaat-geheelIn mijn logo zie je drie lemniscaten. Ze verbeelden mij en anderen. Er zijn kleurverschillen waar te nemen: ieder heeft een eigen donker en licht, een eigen zoeken, een eigen balans, een eigen mening en idee. Bovenin vinden we elkaar in het licht in een gezamenlijk idee.
Verbinding  is het sleutelwoord. Die verbinding van de verschillende lemniscaten, de verschillende personen is van belang om te komen tot een passend, harmonieus afscheid, waarbij iedereen kan zijn wie hij/zij is en zich gehoord en gezien voelt. De tegenstellingen worden samenstellingen. Zo wil ik met u een dienst samenstellen!

Mijn kernwaarden

Invoelend: Als ritueelbegeleider probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw dierbare, welke mensen er belangrijk waren, wie hij of zij was, wat hij/zij graag deed in werk en hobby en wat hij/zij voor u betekende. Ik luister met respect en aandacht, zonder te oordelen. Ik kom bij u aan tafel en daarna probeer ik uw gedachten en gevoelens goed te verwoorden. Alles wat ik schrijf krijgt u voorafgaand aan de dienst te lezen. Ik ben bij wijze van spreken ‘uw pen’.

Intuïtie: Er is meer tussen hemel en aarde dan wij kunnen zien of horen. Ingevingen die we krijgen, woorden, beelden, ideeën komen niet zomaar. We krijgen ze aangereikt.
Ik neem deze graag serieus en vertrouw daarbij op mijn gevoel.

Dienstbaarheid: Ik ben er voor u. Voor, tijdens en na het afscheid. Samen geven we inhoud, vorm en betekenis aan een persoonlijk en waardig afscheid. Elke dienst is anders. Mijn intentie is altijd hetzelfde. Het gaat om u en uw dierbare. Ik probeer u te bieden wat u nodig heeft.

Mededogen: Iemand verliezen die u dierbaar is, doet de wereld stilstaan. Emoties overheersen. Ik ben dankbaar dat ik er in die kwetsbare periode voor u mag zijn. Dat ik zo dichtbij mag komen. Dat u op mij vertrouwt. Samen zorgen we ervoor dat er niets teveel en niets te weinig gezegd en gedaan wordt. Ik hoop daarmee ook dat het afscheid minder spannend voor u is.