Persoonlijk afscheid

Ieder mens is uniek, ieder afscheid en iedere uitvaart ook.
Afscheid nemen van je dierbare wil je zo persoonlijk mogelijk doen.
Een viering beleven waarin de overledene gekend en herkend wordt.
Je wilt uitdrukking geven aan wat het leven voor de persoon en wat deze voor jullie betekend heeft.

Veelgestelde vragen

Dat is het begeleiden van mensen bij rituelen rondom hoogte- en dieptepunten in hun leven: geboorte, huwelijk, scheiding en overlijden. Ik ben met name ‘ritueelbegeleider’ voor begeleiding bij afscheidsdiensten en uitvaarten.

Ik zorg dat het afscheid persoonlijk en betekenisvol wordt. Ik zorg voor verbinding tussen mensen, maar ook tussen teksten, muziek en handelingen. En begeleidt u over de drempel naar een leven zonder… Via herinneringen (het verleden) staan we stil bij wat het overlijden ons doet (het heden)
en kijken voorzichtig vooruit (toekomst). Een goed afscheid is een houvast bij de eerste stappen over de drempel.

Als een dierbare is overleden; dit kan rechtstreeks bij mij of via een uitvaartverzorger.
Als het levenseinde nadert om wensen vantevoren te beschrijven en vast te leggen.
Maar ook voor begeleiding om het leven betekenisvol af te ronden. Om te kijken wat er is.
Ik ben u graag van dienst.

Ik ben vertrouwd met de katholieke traditie, maar sta open voor elke geloofsovertuiging en levensbeschouwing.

Om een indicatie te geven:
Een complete ritueelbegeleiding, bestaande uit een uitgebreid voorgesprek, een programmavoorstel voor het afscheidsritueel, het voorbereiden en/of begeleiden van toespraken, het maken van een gedachtenisprentje, zo nodig hulp bij PowerPoint, leiden van de ceremonie en een herinneringsboek € 600,=
Het schrijven van een overweging (voorafgegaan door uitgebreid gesprek) € 400,=.
De prijs voor andere diensten is afhankelijk van de vraag en op maat.

Voor ritueelbegeleiding ben ik werkzaam in de volgende gebieden: Oss, Rosmalen, ’s Hertogenbosch, Veghel, Uden, Eindhoven, Helmond, Venray en Heeze. In andere gebieden is altijd mogelijk in overleg.

In goede handen

Waar vroeger de pastor in de RK Kerk deze taak op zich nam, sta je er nu zelf voor. Je hoeft het echter niet alleen te doen. Als ritueelbegeleider sta ik je bij in de dagen tussen overlijden en afscheidsviering.
Ik inventariseer de wensen, behoeften en inbreng van alle betrokkenen. We zoeken samen naar een thema wat de kapstok wordt voor tekst, beeld en muziek. Daardoor ontstaat er een harmonieuze eenheid.
Ik coördineer de gehele dienst, heb overleg met alle betrokken partijen, coach je bij de te nemen stappen, schep overzicht en rust, schrijf teksten en zorg dat alles op tijd klaar is.
Zo neem jij, samen met anderen, persoonlijk afscheid.

Ritueelbegeleider Karin Kuijpers begeleidt u de juiste keuzes te maken bij afscheid van een dierbare!